петак, 31. октобар 2014.

Станоје Станојевић: ИСТОРИЈА СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА

Станоје Станојевић,
Историја Срба, Хрвата и
Словенаца
Станоје Станојевић
ИСТОРИЈА СРБА, ХРВАТА
И СЛОВЕНАЦА

(Библиотека "Запис", 2014, брош, 131 стр.)

Станојевићева књига, објављена први пут 1920. године, представља сажети преглед историје јужнословенских народа - Срба, Хрвата и Словенаца - од њихове сеобе на Балканско полуострво па све до стварања заједничке државе 1918. године.

Станоје Станојевић: ХРИШЋАНСТВО

Василије I прима посланства Хрвата и Срба
(Илустрована „Хроника“ Јована Скилице, XI век)
Одломак из књиге Станоја Станојевића "Историја Срба, Хрвата и Словенаца" (Библиотека "Запис", 2014)

У исто доба од прилике, када се код српских, хрватских и словеначких племена ствара преокрет у погледима на државо-правне односе, када се први пут јавља појам и свест о држави, и када се ствара прво државно уређење, почео се изводити још један, по значају и последицама исто тако важан, преокрет у животу и у погледима њиховим. У то се доба, у току IX века, почело у већим размерима ширити хришћанство у српском, хрватском и словеначком народу.
Кад су српска, хрватска и словеначка племена дошла на Балканско Полуострво, она су исповедала своју стару незнабожачку веру. У новој отаџбини међутим, та су племена заузела земље, у којима је хришћанска вера већ више стотина година постојала, дошла су у додир са становништвом, које је већ давно било прожето Христовом науком, и које је већ давно имало организовану хришћанску цркву. Стога је сасвим природно да су присталице хришћанства покушавале да мећу новим дошљацима, већ ускоро после њихова доласка, проповедају Христову веру, која је у то доба сматрана за најважније, или једино, обележје хуманости и културе. Рад у томе правцу као да је имао и неког успеха. Већ је доста рано у српским, хрватским, и особито, словеначким племенима, било појединаца, особито мећу виђенијим људима, који су оставили стару веру отаца, и прихватили нову модерну веру. Али су се ти случајеви ипак дешавали изузетно и појединачно, а маса народа држала се још дуго своје старе вере.

Станоје Станојевић (биографија)

Станоје Станојевић
(1874-1937)
Станоје Станојевић, српски историчар, доктор филозофије, први српски енциклопедиста, члан Српске краљевске академије и редовни професор Београдског универзитета, рођен је 24. августа 1874. године у Новом Саду, где се школовао до велике матуре. Студирао је у Бечу, а докторирао је 1896. одбраном тезе Die Biographie Stefan Lazarević's von Konstantin dem Philosophen als Geschichtsquelle (Биографија Стефана Лазаревића од Константина Филозофа као историјски извор).
Током 1898. и 1899. ради у Руском археолошком институту у Цариграду и ту започиње прикупљање грађе за дело Византија и Срби, од кога су изашле само две књиге. Осим тога написао је више радова из српске историје од којих су најзначајнији: Историја српског народа (1908), Историја Босне и Херцеговине (1909) и Свети Сава (1935).